Sari la conținut

Misiunea

- “Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi! Sa oferim copilului sprijin educaţional , uman şi material în fiecare etapă a sa de dezvoltare pentru a se adapta cu succes în viaţa şcolară.”
- Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sanătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
- Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata intregii vieţi
- Educarea copiilor în spiritul respectărilor drepturilor şi libertăţilor fundamentantale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
- Asigurarea părinţilor ca educaţia copiilor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.
- Transformarea unităţii de învăţământ într-un centru educaţional şi de serviciu oferite comunităţii cu toate resursele umane şi materiale necesare;
- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi centrate pe copil, care să îi ofere acestuia cadrul optim de dezvoltare şi competenţele necesare
- Să îi îndrume şi să îi lumineze pe părinţi, despre părinţi pozitivi astfel încât să li se permită să-şi facă experienţa părintească mai bună, mai veselă şi plină de satisfacţii.
- Transformarea în rolul şi statutul profesorilor: Pentru a ridica statutul şi a lărgi orizontul profesorilor le oferim oportunitatea de a-şi dezvolta cunoştinţele, expertizele şi abilităţile necesare pentru a-i transforma în educaţie.